WAcademy

Digitálna škola so stovkami úspešných absolventov naprieč 7 krajinami

Vízia

Globálna digitálna univerzita

Poslanie

Rozvíjať digitálne zručnosti

Hodnoty

Profesionalita, inovácia, dostupnosť

Nové zručnosti

pre nový svet

Nové zručnosti pre nový svet

Svet sa stal digitálnym. Informácie – na internete, obchod – na internete, marketing – na internete, rozhovory – na internete, voľný čas – na internete. Cieľ W Academy – zabezpečiť, aby kvalitné vzdelávanie bolo tiež na internete.

 

Čo je vlastne kvalitné vzdelávanie? Podľa W Academy je kvalitné vzdelanie také, ktoré poskytuje zručnosti nutné na to, aby si jednotlivci vedeli zabezpečiť pevný zdroj príjmov a ktoré pomáha realizovať ich tvorivý potenciál.

 

Aké zručnosti teda potrebujeme? Jednoducho: digitálny svet potrebuje digitálne zručnosti. Práve preto je misia W Academy nasledovná: pomôcť ľuďom rozvíjať digitálne zručnosti. Čiže, vzdelávanie bude dostupné pre všetkých – digitálne zručnosti, ktoré si každý môže rozvíjať vo svojom rodnom jazyku a v digitálnom formáte – na internete.

V 7 krajinách, v 7 jazykoch

Náš príbeh sa začal v roku 2014 v Litve, dnes pracujeme v Lotyšsku, Poľsku, na Slovensku, v Bielorusku, Portugalsku a Bulharsku. Preto sú aj naše kurzy dostupné v litovskom, lotyšskom, poľskom, slovenskom, ruskom, portugalskom a bulharskom jazyku.

 

Vyrástli sme, ale naše hodnoty zostali rovnaké. Náš tím je rodina, založená na princípoch lojality, lásky k práci a bezpodmienečnej pomoci medzi sebou navzájom. Každý absolvent kurzov je pre nás ako priateľ, čo nie vždy hovorí to, čo chceme počuť, ale počuť to musíme.

 

Našu povinnosť – nie len počúvať, ale počuť – plníme s potešením – neustále zlepšujeme kvalitu našich kurzov, zvyšujeme dostupnosť a rozširujeme ich spektrum. Našim cieľom zajtrajška – byť lepší a väčší ako dnes.

Ste pripravení začať sa učiť?
Vyberte si kurz

Ste pripravení začať

sa učiť?
Vyberte si kurz

Kurzy tvorby webových stránok

 

 

Kurzy tvorby internetových obchodov